over ons

House of Nouws

We maken jeugdtheater.

Soms voor kinderen en soms voor volwassenen.

Wat?

Dat we jeugdtheater maken.

Soms voor kinderen en soms voor volwassenen.

 

 

Stichting House of Nouws is  door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van theatervoorstellingen alsmede het verrichten van alle verdere handelingen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hier vind je onze ANBI-gegevens

 

Hier vind je ons inhoudelijk jaarverslag 2021.

Hier vind je ons financieel jaarverslag 2021.

 

Partners

Subsidieverstrekkers en fondsen – structureel

 

Subsidieverstrekkers en fondsen – projectbasis

 

Samenwerkingspartners

 

Als organisatie passen wij de volgende codes actief toe