- Het jeugdtheatergezelschap van Tilburg -
over ons

 

Wij maken jeugdtheater voor kinderen én hun volwassenen.

 

We snijden prangende thema’s aan vanuit levensvragen waar we zelf mee rondlopen. Zo geven we vorm aan de wereld die aan onze voeten ligt.

 

House of Nouws is hét professionele jeugdtheatergezelschap van Tilburg. We zijn geworteld in Noord-Brabant en we spelen door heel Nederland. We houden kantoor in Theater De Nieuwe Vorst. Met dat theater en ook met Schouwburg en Concertzaal Tilburg werken we intensief samen.

 

We vinden het belangrijk dat álle kinderen zich gezien, gehoord en geïnspireerd kunnen voelen door theater. Naast zaalvoorstellingen maken we daarom ook kleine voorstellingen op locatie met een grote rol voor het publiek. Op festivals, schoolpleinen en in bibliotheken en wijkcentra, we duiken graag op onverwachte plekken op waar we nieuwsgierige zielen roeren.

Bestuur
Het bestuur van House of Nouws bestaat uit Pim Cornelussen (programmamaker en dramaturg), Erica van de Kerkhof (studieleider Fontys Academy of the Arts – Docent Theater), Joost Veuger (hoofd horeca, verhuur & ticketing bij Theater aan de Parade) en Curtley Mooring (Hip Hop Factory en cultuurmaker bij CiST).

 

Diversiteit en inclusie
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich kunnen herkennen in ons werk. Daarom werken we doorlopend aan meer inclusiviteit en een diverse samenstelling van personeel, publiek, programma en partners. De komende jaren bouwen we verder aan de diversiteit en pluriformiteit binnen onze organisatie en zetten we ons volop in om een breed publiek te bereiken.

 

Sociale veiligheid
We willen een veilige werkomgeving bieden voor al onze medewerkers. Dat doen we door gedragsnormen met elkaar af te spreken en protocollen op te stellen in geval van ontoelaatbaar gedrag. Daarnaast hebben we een externe vertrouwenspersoon: Carolien van der Schoot (coaching in de cultuur)

 

Fair Practice
House of Nouws hanteert de principes van goed bestuur en fair practice. Onze collectieve waarden van gelijkwaardigheid, transparantie en eerlijkheid zijn voor ons cruciaal voor een goede samenwerking. De Fair Practice Code is dan ook verweven in de waarden van onze organisatie en bedrijfsvoering. Alle medewerkers worden betaald volgens de richtlijnen die zijn opgesteld in de CAO Theater en Dans. De salarissen en honoraria worden inzichtelijk en transparant gecommuniceerd aan de medewerkers.

 

Cultural Governance
Het bestuur van H/N onderschrijft de Governance Code Cultuur en ziet actief toe op de naleving ervan binnen de organisatie. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directie en bestuurders zijn vastgelegd in een directie- en bestuursreglement. We reflecteren op de naleving van de code in onze jaarverslagen. Het reglement en de jaarverslagen vind je onderaan op onze website.

 

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van theatervoorstellingen alsmede het verrichten van alle verdere handelingen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

ANBI-status
Stichting House of Nouws is  door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hier vind je onze ANBI-gegevens

Hier vind je het bestuursreglement van House of Nouws

Hier vind je ons inhoudelijk jaarverslag 2023

Hier vind je ons inhoudelijk en financieel jaarverslag 2022

Hier vind je ons inhoudelijk jaarverslag 2021

Hier vind je ons financieel jaarverslag 2021

 

Partners

Subsidieverstrekkers en fondsen – structureel

 

Subsidieverstrekkers en fondsen – projectbasis

 

Samenwerkingspartners

 

Als organisatie passen wij de volgende codes actief toe

 

House of Nouws is lid van